فیزیک

 

علم فیزیک كه به عنوان یکی از علوم پایه به بررسی پدیده‌ها و خواص اجسام می‌پردازد، از دیرباز مورد توجه فراوان بوده و همیشه در راس موضوعات داغ دنیا به‌شمار آمده است. از سوي ديگر، تلاقی علوم مختلف شیمی، ریاضی و فیزیک در بررسی مسایل و توجیه پدیده‌ها اتحاد این علوم را نشان می‌دهد. همچنين در عصر جدید با ورود به تکنولوژی نو پای نانو، این علوم نقش کلیدی در توجیه خواص نانوذرات و بررسی عملکرد سیستم‌های در ابعاد نانو ايفا مي‌كنند.

علم فیزیک به‌طور کلی به دو بخش تئوری و عملی تقسیم‌بندی می‌شود که با عناوين فیزیک نظری و فیزیک تجربی معروف‌اند. فیزیک نظری به توجیه مسایل و پدیده‌ها با الهام از قوانین فیزیکی حاکم و علوم ریاضی بسنده می‌کند و فیزیک تجربی نقش متفاوت‌تری را با بررسی و انجام آزمایشات از خود نشان می‌دهد که در حالت کلی این دو شاخه، مسیری یکسان طی می‌کنند.

در حال حاضر دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک در مقطع کارشناسی رشته فیزیک دانشجو مي‌پذيرد.