مهندسي هسته‌اي

 

امروزه فناوري هسته‌اي در جهان به‌شكل گسترده‌اي در زمينه‌هاي توليد انرژي، كاربردهاي صنعتي و پزشكي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.

در زمينة توليد انرژي مي‌توان به توليد برق با استفاده از شكافت هسته‌اي كه در حال حاضر قسمت قابل توجهي از نيروگاه‌هاي برق را شامل مي‌شود، اشاره كرد (در بيش از سي كشور جهان تعداد حدود 438 نيروگاه هستهاي 353000 مگاوات برق توليد مي‌كنند). همچنين استفاده از گداخت هسته‌اي به‌عنوان منبع تأمين برق آينده به‌صورت جدي مطرح است. توليد انرژي برق از طريق هسته‌اي منجر به توليد گازهاي گلخانه‌اي نمي‌شود كه از مزاياي مهم آن به‌شمار مي‌رود.

در زمينة كاربردهاي صنعتي پرتوها، امروزه استفاده از پرتو و راديوايزوتوپ جزو فناوری‏های پیشرفتهبه‏شمار رفته و تابش‌كننده‌هاي گاما و شتابدهنده‌ها كاربرد وسيعي در صنعت پيدا كرده‌اند. به‌عنوان كاربردهاي اصلي تكنولوژي هسته‌اي در صنعت مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

·        شناسائي و تهيه اطلاعات مواد: با بهره‌گيري از خواص هسته‌اي راديوايزوتوپ‌ها مي‌توان وجود و حالت مواد را كشف كرد.

·        اصلاح و فرآوري مواد: از طريق برهمكنش بين پرتو يونيزان و ماده مي‌توان به تغيير خواص فيزيكي، شيميائي يا بيولوژيكي ماده دست يافت.

در زمينه كاربردهاي پزشكي فناوري هسته‌اي نيز مي‌توان به بهره‌گيري از فرآيندهاي هسته‌اي در تهية تصوير از داخل بدن انسان جهت آشكارسازي و اندازه‌گيري فرآيندهاي بيوشيميائي و نيز درمان اشــــاره كرد.

فارغ‌التحصيلان دكتراي مهندسي هسته‌اي اين دانشكده كه اكنون يا اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاه‌ها مي‌باشند يا در سازمان انرژي اتمي ايران به خدمت مشغولند، نقش بسزائي در شكل‌گيري فناوري هسته‌اي در كشور ايفا كرده‌اند.

در حال حاضر در مقطع تحصيلات تكميلي گروه مهندسي هسته‌اي اين دانشکده، دانشجويان در گرايشهای مهندسي پرتوپزشكي، مهندسي راكتور، مهندسي گداخت هسته‌اي و كاربرد پرتوها پذيرفته شده و دروس مربوط به هر گرايش توسط اساتيد ارايه مي‌شود.