معرفی دانشکده

 

رشته‌هاي این دانشکده، گسترة وسيعي از زمينه‌هاي علمي و تخصص‌ها از زمينه‌هاي كاملاً عملي و مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته تا مطالعة قوانين بنيادين موجود در عالم را در بر مي‌گيرند. زمينه‌هاي اصلي شامل راكتورهاي هسته‌اي، گداخت هسته‌اي،‌ پرتوپزشكي، كاربرد پرتوها،‌ مهندسی فتونیک، فيزيك اتمي و مولكولي، اُپتيك و ليزر، مادة چگال، فيزيك انرژي بالا، نجوم و كيهان‌شناسي ‌مي‌باشد.

دانشكدة مهندسي انرژی و فيزيك علاوه بر اراية دوره‌هاي كارشناسي فيزيك و مهندسی انرژی، در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌هاي فیزیک، مهندسی هسته‎ای و مهندسی فتونیک دانشجو مي‌پذيرد.

 

 

تاریخچه دانشکده

 

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و بازگشايی مجدد دانشگاه‌ها، گروه‌های آموزشی فيزيک و رياضی تحت عنوان دانشکدة علوم پاية دانشگاه صنعتی اميرکبير شروع بكار کردند. با توجه به گسترش روزافزون علاقه‌مندان به تحصيل در رشتة فيزيک، در سال 1367 دانشکدة فيزيک فعاليت خود را به‌طور مستقل آغاز كرد. در سال 1371 با توجه به فعاليت گستردة اين دانشکده در زمينة ايجاد دوره‌های تحصيلات تكميلي مهندسی هسته‌ای، نام آن به دانشکدة "فيزيك و علوم هسته‌اي" و سپس در سال 1385 به "مهندسي هسته‌اي و فيزيك" تغيير يافت. سرانجام نام آن در سال 1392 به دانشکدة "مهندسی انرژی و فیزیک" تغییر کرد. این تغییر نام نشان‎دهندة جهت‎گیریهای جدید دانشکده در زمینة فیزیک کاربردی و مهندسی سیستم‎های انرژی تجدیدپذیر و پایدار است. رؤسای دانشكده از بدو تأسيس تاکنون به‌شرح زير هستند:

 

رؤسای دانشکده

تاریخ شروع فعالیت

تاریخ پایان فعالیت

دکتر حسن غفوری فرد

اسفند 1366

فروردين 1369

دکتر جعفر ميلی منفرد

فروردين 1369

آذر 1369

دکتر محمدفقيه حبيبی

آذر  1369

شهريور 1372

دکتر کاوس ميرعباس زاده

شهريور 1372

بهمن 1375

دکتر سيدسلمان نورآذر

بهمن 1375

تير 1377

دکترمجتبی شمسائی زفرقندی

تير 1377

آذر 1380

دکتر سيدسلمان نورآذر

آذر 1380

مهر 1385

دکتر رضا امراللهی

مهر 1385

اسفند 1393

دکتر حسین آفریده

اسفند 1393

تاکنون

 

 

افتخارات دانشکده