امکانات دانشکده

 

سايت كامپيوتري

اين دانشكده داراي مركز كامپيوتر مدرن با سرورهاي قوي و تعداد زيادي كامپيوتر مي‌باشد كه تمام دانشجويان دانشكده امكان دسترسي به آن را دارند. با استفاده از اين امكانات، دانشجويان مي‌توانند پروژه‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و شبيه‌سازي خود را انجام دهند. لازم به‌ذكر است جهت اراية خدمات بهتر، اين مركز به سه بخش كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تقسيم شده است.

سايت دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در طبقة سوم ساختمان دانشكده واقع شده داراي بيش از 20 كامپيوتر است. سايت دانشجويان دكتري نيز در طبقه سوم ساختمان قرار دارد و به هر يك از دانشجويان دكتري يك دستگاه كامپيوتر اختصاص يافته است.

برخي از سرويس‌هايي كه سايت به دانشجويان و اساتيد ارائه مي‌دهد عبارتند از:

·       دسترسي به شبكة اينترنت بصورت‌هاي محلي و بي‌سيم

·       ايجاد بانك نرم‌افزاري مورد نياز دانشجويان و اساتيد

·       نگهداري و به‌روز رساني شبكه

·       رفع ايرادات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كامپيوترهاي موجود در دانشكده

·       طراحي، نگهداري و به‌روز رساني وب‌سايت دانشكده

·       اراية كلية خدمات پرينت و اسكن براي دانشجويان دانشكده

 

كتابخانه

كتابخانة دانشكده داراي بيش از 2500 عنوان كتاب به زبان فارسي، 4500 عنوان كتاب به زبان انگليسي و 1500 نسخه كپي از پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان مي‌باشد. همچنين با خريد اشتراك مجلههای مختلف داخلي و خارجي، منبع با ارزشي از اطلاعات براي هر دانشجو فراهم شده است.

 

آزمايشگاه‌ها

·       آزمايشگاه آشکارسازی و نوترون

·       آزمايشگاه اپتيك و فتونيك

·       آزمايشگاه الكترونيك

·       آزمايشگاه الكتريسيته

·       آزمایشگاه انرژی

·       آزمایشگاه پرتوپزشکی

·       آزمایشگاه پلاسمای کانونی

·       آزمايشگاه حرارت

·       آزمایشگاه سیمولاتور راکتور

·       آزمایشگاه شتاب‏دهنده و کاربردها

·       آزمايشگاه فيزيك بهداشت و دزيمتري پرتوها

·       آزمايشگاه فيزيك حالت جامد

·       آزمايشگاه فيزيك سطح و نانوفناوري

·       آزمايشگاه فيزيك مدرن

·       آزمايشگاه كيهان‌شناسي و ساخت قطعات كيهاني

·       آزمايشگاه گداخت هسته‌اي

·       آزمايشگاه ليزر

·       آزمایشگاه مکانیک

·       آزمايشگاه هسته‌اي

·       آزمايشگاه هسته‌اي پيشرفته