هيات علمی

 
جستجو
نام نام خانوادگی هیئت علمی
گروه هاي آموزشي
 
 

 

 

حسين آفريده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:hafarideh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545230-5200

کاووس ميرعباس زاده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirabbas@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545248

پرویز پروین

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:parvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545233

رضا امراللهي بيوکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:amrollahi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545232

داريوش رضايي اوچبلاغ

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ddrezaey@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545270

داود ایرجی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:iraji@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545277

مرتضي حبيبي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mortezahabibi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545234

علی بوالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alibavali@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545241

سعید طالبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:sa.talebi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545273

امیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545245

حمیدرضا حبیبیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:habibiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545257

مهدي خاكيان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khakian@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545235

محمدحسین رازبین

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:m.razbin@aut.ac.ir

شماره تلفن:

سعيد ستايشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:setayesh@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545252

شهيار سرآمد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ssaramad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545238

مهدي سهرابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:m.sohrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545256

فرزانه شایگان‏‏‎فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fshayeganfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:

مجتبي شمسائي زفرقندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pysham@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545255

حسين عباسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:abbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545242

هوشنگ عراقي کزاز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:araghi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545243

مریم فانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mfani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545253

رضا کریمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:r.karimi13@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545281

داود کماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:kamani@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545244

فرح مرصوصي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:marsusi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545251

خسرو معدنی‎پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:madanipour@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543140

محمد مهرآفرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mehrafar@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545247

سيد علي موسوي زرندي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:moussavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545246

هوشيار نوشاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hnoshad@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545254

اساتید بازنشسته

حسين آقاحسيني نائيني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aghahos@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545231

مرتضي صبا

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:saba@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545250

اسحق صوفي املشي

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:soufi@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545241

بهروز مراغه چي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:behrouz@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545245

سيدمحمدتقي هاشمي نکو

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:hashemee@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545249


اساتید مهمان

حسن غفوری‏‏ فرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghafoorifard@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543327


اخبار