اطلاعات کلی

{#myemotions_dlg.cool}

همكاران اين قسمت:

مسئول سايت: زهرا زينعلي

 سايت كامپيوتر براي ارائه خدمات بهتر به سه بخش:

  • كارشناسي
  • كارشناسي ارشد
  • دكتري

تقسيم شده تا دقت بيشتري  معطوف كار شود.

 

 

امکانات

اين دانشكده داراي مركز كامپيوتر مدرن با سرورهاي قوي و تعداد زيادي كامپيوتر مي‌باشد كه تمام دانشجويان دانشكده امكان دسترسي به آن را دارند. با استفاده از اين امكانات، دانشجويان مي‌توانند پروژه‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و شبيه‌سازي خود را انجام دهند. لازم به‌ذكر است جهت اراية خدمات بهتر، اين مركز به سه بخش كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تقسيم شده است.

سايت دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در طبقة سوم ساختمان دانشكده واقع شده داراي بيش از 40 كامپيوتر است. سايت دانشجويان دكتري نيز در طبقه سوم ساختمان قرار دارد و به هر يك از دانشجويان دكتري يك دستگاه كامپيوتر اختصاص يافته است.

برخي از سرويس‌هايي كه سايت به دانشجويان و اساتيد ارائه مي‌دهد عبارتند از:

  •      دسترسي به شبكة اينترنت بصورت‌هاي محلي و بي‌سيم
  •      ايجاد بانك نرم‌افزاري مورد نياز دانشجويان و اساتيد
  •      نگهداري و به‌روز رساني شبكه
  •       رفع ايرادات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري كامپيوترهاي موجود در دانشكده
  •       طراحي، نگهداري و به‌روز رساني وب‌سايت دانشكده
  •       برگزاري كلاس‌هاي رفع اشكال و كارگاه‌هاي آموزشي
  •       اراية كلية خدمات پرينت، اسكن، رايت به‌صورت رايگان براي دانشجويان دانشكده