آزمايشگاه هسته اي

آزمايشگاه هسته اي

سيد علي موسوي زرندي

  • معرفي

آزمایشگاه فیزیک هسته ای یکی از آزمایشگاههای تخصصی گروه فیزیک و دانش اتمی است.این آزمایشگاه بیشتر خاصیت آموزشی دارد.