پذیرش دانشجوی تکمیل ظرفیت دکتری سال ۱۳۹۵

 

کلیه افراد دعوت شده به مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری سال 95 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها ساعت 8 صبح روز یکشنبه 5 دی ماه 1395 با در دست داشتن مدارک خود در دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک حضور داشته باشند.

 

برای اطلاع از شرایط و مدارک مورد نیاز به لینک زیر مراجعه نمایید: 

 

نحوه پذیرش دانشجوی تکمیل ظرفیت دکتری سال 1395ارسال کننده خبر: مهندسي هسته اي و فيزيک| | تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸