کارگاه نوآوری و پایداری انرژی

 

کارگاه نوآوری و پایداری انرژی

 

ارائه توسط: پرفسور Dora Marinova ، بنیان گذار پایداری محیط در استرالیا، از دانشگاه Curtin  استرالیازمان: دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 اردیبهشت 98 (ساعت 9 الی 12:30)مکان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (مکان دقیق با توجه به تعداد ثبت نامی ها متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد)

 

آیا ما میدانیم نوآوری چیست؟

نوآوری چیزی بیشتر از یک اختراع یا ایده خوب است، پاسخی است به مشکلات زیستی و اقلیمی انسان امروزی در راستای یک توسعه پایدار انرژی. هدف اصلی این کارگاه بررسی ارتباط بین نوآوری، پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب از طریق تحقیقات علمی در زمینه انرژی برای یک توسعه پایدار است. همچنین چشمانداز اقتصادی در زمینه نوآوری و فرصتهای ارزشمند کسب و کار انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.برنامه همایش:

روز

9-10:30

10:30-10:45

10:45-12:15

دوشنبه، 9 ادیبهشت

نوآوری چیست؟

استراحت

توسعه پایدار

سهشنبه، 10 ادیبهشت

تحقیقات علمی چه چیزی است و چرا ما به آن نیاز داریم؟

استراحت

برنامههای تحقیقاتی مشترک ممکن

 

دانلود پوستر کارگاه

ارسال کننده خبر: مهندسي هسته اي و فيزيک| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷