اساتيد مهندسی فتونیک

علی بوالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:alibavali@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545241

پرویز پروین

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:parvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545233

امیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ajafargholi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545245

حمیدرضا حبیبیان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:habibiyan@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545257

رضا کریمی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:r.karimi13@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164545281

خسرو معدنی‎پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:madanipour@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543140

حسن غفوری‏‏ فرد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ghafoorifard@aut.ac.ir

شماره تلفن:02164543327