افراد

حسين عباسي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: abbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545242

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/abbasi

  • سوابق تحصیلی