افراد

امیر جعفرقلی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajafargholi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545245

صفحه شخصي: http://ema-lab.aut.ac.ir

  • سوابق تحصیلی