افراد

علی بوالی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: alibavali@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545241

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=alibavali

  • سوابق تحصیلی