افراد

بهروز مراغه چي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: behrouz@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545245

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/behrouz

  • سوابق تحصیلی