افراد

فرزانه شایگان‏‏‎فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fshayeganfar@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی