افراد

مرتضي حبيبي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mortezahabibi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545234

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mortezahabibi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دکتری مهندسی هسته ای- گرایش انرژی هسته ای - دانشگاه صنعتی امیرکبیر