افراد

حسين آفريده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hafarideh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545230-5200

صفحه شخصي: http://faculty.aut.ac.ir/official.aspx?a=A

  • سوابق تحصیلی