افراد

داود کماني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: kamani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545244

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/kamani

  • سوابق تحصیلی


رزومه


 

 ليسانس مهندسي الكترونيك، تغيير رشته به  فيزيك: دانشگاه شيراز 1371 - 1366                                                                                            

 فوق ليسانس فيزيك: دانشگاه صنعتي شريف 1373 - 1371
 
 پروژه فوق‌ليسانس: مدلهاي كيهانشناسي ناهمگن


دكتراي فيزيك: دانشگاه صنعتي شريف 1378 - 1373
رساله دكتري: غشاءهای مخلوطِ نظریه ریسمان در حالت مرزی


 درجه دانشیاری : 1387

 

 درجه استاد تمامی : 1393