افراد

خسرو معدنی‎پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: madanipour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164543140

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=madanipour

  • سوابق تحصیلی