افراد

محمد مهرآفرين

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mehrafar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545247

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mehrafar

  • سوابق تحصیلی