افراد

مریم فانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mfani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545253

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mfani

  • سوابق تحصیلی