افراد

هوشيار نوشاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hnoshad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545254

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


 

پسا دكتري: فيزيك، دانشگاه توهوكو، سندای، ژاپندكتراي تخصصي: علوم و تكنولوژي هسته‌اي (فيزيك هسته‌اي)، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)