افراد

هوشيار نوشاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hnoshad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545254

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی


رزومه


 

پسا دكتری: فيزيك، دانشگاه توهوكو، سندای، ژاپندكترای تخصصی: علوم و تكنولوژی هسته‌ای (فيزيك هسته‌ای)، دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی تكنيك تهران)