افراد

پرویز پروین

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: parvin@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545233

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/parvin

  • سوابق تحصیلی


رزومه


Please Kindly Look at English version