افراد

سعید طالبی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sa.talebi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545273

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=sa.talebi

  • سوابق تحصیلی