افراد

مرتضي صبا

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: saba@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545250

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/saba

  • سوابق تحصیلی