افراد

شهيار سرآمد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ssaramad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 02164545238

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ssaramad

  • سوابق تحصیلی


رزومه


1- پسا دکترا -  بخش میکرو الکترونیک مرکز تحقیقات هسته ای اروپایی سرن 1385-1383

 

2- دکترای مهندسی هسته ای- دانشگاه صنعتی امیر کبیر1380-1373

 

3- کارشناسی ارشد الکترونیک- دانشگاه فنی دانشگاه تهران 1372-1369

 

4- کارشناسی برق- مخابرات دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1369-1365